Produktionsakademien är till för:

Professorer, forskare, lärare, doktorander och industridoktorer verksamma i Sverige.

Organisationen består av:

Presidium - för professorer och ämnesföreträdare

Kollegium - (PAKOL) för lärare och forskare

Doktorandnätverk (PADOK) - för doktorander

Industridoktornätverk (PAFOR) - för forskarutbildade i industrin

Alla inom Produktionsakademien har  professionella intressen inom produktionsområdet. Alla deltar som individer, inte som representanter för respektive universitet, högskola eller industri.

Presidium.html
Kollegium.html
PADOK.html
PAFOR.html

Produktionsakademiens syfte – samverka och påverka.

Organisation: