Professor Carin Andersson       (LTH)         – Ordförande

Professor Johan Stahre            (Chalmers) – Sekreterare

Professor Bengt-Göran Rosén (HH)           – Koordinator utbildningsfrågor

Professor Lihui Wang               (KTH)         – Koordinator publikationsfrågor


Professor Andreas Archenti      (KTH)

Professor Lena Abrahamsson   (LTU)

Professor Monica Bellgran        (KTH)

Professor Thomas Beno            (HV)

Professor Mats Björkman          (LiU)

Professor Gunnar Bolmsjö        (VU)

Professor Amos Ng                   (HiS)

Professor Anders Jarfors           (JU)

Bitr. Prof. Björn Johansson       (Chalmers)

Professor Glenn Johansson      (MDH)

Professor Mats Johansson        (Chalmers)

Professor Alexander Kaplan      (LTU)

Professor Bengt Lindberg          (KTH)

Professor Peter Krajnik              (Chalmers)

Professor Per Nylén                   (HV)

Professor Mauro Onori              (KTH)        

Professor Lars Pejryd                (ÖRU)

Professor Jan-Eric Ståhl            (LTH)             

Bitr. Prof. Erik Sundin                 (LiU)

Professor Rikard Söderberg       (Chalmers)

Professor Kristina Säfsten          (JU)

Professor Anna Syberfeldt          (HiS)

Professor Leo de Vin                   (KAU)

Professor Magnus Wiktorsson    (KTH)

Professor Jinming Zhou              (LTH)

Prof. Anna Öhrwall-Rönnbäck     (LTU)

Adjungerade deltagare i presidiemöten:

Erik Flores                                   (MDH) – koordinator för Doktorandnätverket  – PADOK


Presidium paus:

Professor Mats Jackson              (MDH)


Presidium Emeriti:

Prof. Em Christer Johansson       (MDH)

Prof. Em Anders Kinnander         (Chalmers)

Prof. Em Torsten Kjellberg           (KTH)

Prof. Em Cornel-Mihai Nicolescu (KTH)


Ordinarie medlemmar i presidiet:

Professorer och ämnesföreträdare inom produktionsområdet vid svenska universitet och högskolor.

Svenska Produktionsakademiens Presidium