Professor Carin Andersson       (LTH)         – Ordförande

Professor Johan Stahre            (Chalmers) – Sekreterare

Professor Bengt-Göran Rosén (HH)           – Koordinator utbildningsfrågor

Professor Lihui Wang               (KTH)         – Koordinator publikationsfrågor

Professor Mauro Onori             (KTH)         – Koordinator Swedish Production Symposium - 2018 (Stockholm)


Professor Thomas Beno            (HV)

Professor Mats Björkman          (LiU)

Professor Gunnar Bolmsjö        (HV)

Professor Amos Ng                   (HiS)

Professor Anders Jarfors           (JU)

Professor Björn Johansson       (Chalmers)

Professor Mats Johansson        (Chalmers)

Professor Alexander Kaplan      (LTU)

Professor Bengt Lindberg          (KTH)

Professor Peter Krajnik              (Chalmers)

Professor Per Nylén                   (HV)

Professor Lars Pejryd                (Högskolan i Örebro)

Professor Jan-Eric Ståhl            (LTH)             

Bitr. Prof. Erik Sundin                 (LiU)

Professor Rikard Söderberg      (Chalmers)

Professor Kristina Säfsten          (JU)

Professor Leo de Vin                  (Högskolan i Karlstad)

Professor Magnus Wiktorsson    (MDH)

Professor Jinming Zhou              (LTH)

Prof. Anna Öhrwall-Rönnbäck     (LTU)

Adjungerade deltagare i presidiemöten:

Mike Olsson                                (LTH) – koordinator för Doktorandnätverket                 – PADOK

Docent Peter Almström              (Chalmers) - koordinator för Kollegiet                           – PAKOL

Vakant                                        koordinator för Dr och Lic i industrin och på institut     – PAFOR


Presidium paus:

Professor Monica Bellgran         (MDH)

Professor Mats Jackson             (MDH)


Presidium Emeriti:

Prof. Em Christer Johansson       (MDH)

Prof. Em Anders Kinnander         (Chalmers)

Prof. Em Torsten Kjellberg           (KTH)

Prof. Em Cornel-Mihai Nicolescu (KTH)


Ordinarie medlemmar i presidiet:

Professorer och ämnesföreträdare inom produktionsområdet vid svenska universitet och högskolor.

Svenska Produktionsakademiens Presidium