Produktionsakademien består av

professorer, forskare, lärare, doktorander och industridoktorer verksamma i Sverige.

Alla inom Produktionsakademien har  professionella intressen inom produktionsområdet.

Produktionsakademiens syfte är

att samverka och påverka inom svensk  produktionsforskning och produktionsutbildning.