• Swedish Production Symposium 2007 i Göteborg

• Swedish Production Symposium 2008 i Stockholm

• Swedish Production Symposium 2009 i Göteborg

  1. Swedish Production Symposium 2011 i Lund

  2. Swedish Production Symposium 2012 i Linköping

  3. Swedish Production Symposium 2014 i Göteborg

  4. Swedish Production Symposium 2016 i Lund

Produktionsakademien anordnar internationella, vetenskapliga
symposier. I september 2014 hålls det sjätte Produktions-symposiet.


Symposierna håller hög vetenskaplig klass och samlar cirka
150-200 deltagare från akademin och industrin.

Swedish Production Symposium