Utvecklingen av en nationell produktionsutbildningsstrategi på grundutbildningsnivå pågår.


Sedan 2014 finns en nationell forskarskola för produktionsområdet. Forskarskolan organiseras av det Strategiska Innovationsprogrammet Produktion2030


Kurser inom programmet nås via denna länk:

Forskarskola Produktion2030

Nationell Produktionsutbildningsstrategi