Produktionsakademiens utåtriktade syfte är att påverka den svenska produktions-forskningens och utbildningens inriktning, samt vara en nationell samarbetspart gentemot anslagsgivare och organisationer när det gäller framtida forskning och forskningssatsningar.

Produktionsakademiens syfte – samverka och påverka.

Verksamhet:

Produktionsakademiens inre syfte är att driva och utveckla produktionsområdet inom akademin avseende forskning, forskarutbildning och grund-utbildning. En viktig del är att öka det nationella samarbetet inom forskning och utbildning.